VYHLADÁVANIE +
RÝCHLE HĽADANIE
>>  upresniť vyhľadávanie

Majetko-právne vysporiadanie a právny servis

Naša  spoločnosť sa postará o zisťovanie nehnuteľného majetku na základe klientom predložených listín, ich preverenie v pozemkovej knihe a katastri nehnuteľností v prípade, že klient nemôže predložiť kompletnú dokumentáciu o vlastníctve majetku. Ďalej ponúkame zastupovanie klienta v riešení právnych problémov ( ako vyriešenie spoluvlastníckych sporov, nezhody pri určení hraníc susediacich nehnuteľností a pod.)  a zabezpečenie  konečného zápisu nehnuteľného majetku  v katastri nehnuteľností.