VYHLADÁVANIE +
RÝCHLE HĽADANIE
>>  upresniť vyhľadávanie

Stavebné a kolaudačné povolenia

Nemáte čas alebo chuť behať hodiny po úradoch? Nelámte si hlavu, my to za Vás všetko vybavíme. Spoločnosť  PATRIOT real Vám zabezpečí všetky potrebné dokumenty na získanie stavebného povolenia. Nemusíte nikde chodiť, my môžeme prísť za Vami. Všetko Vám vysvetlíme a dohodneme následné kroky. 

 
Čo Vám garantujeme a prečo my?
+ Priateľský a profesionálny prístup
+ Možnosť stretnutia aj mimo pracovných hodín napr. u Vás doma
+ Spoľahlivosť, dlhoročné skúsenosti v oblasti inžinieringu a spolupráca s profesionálmi
+ Ušetríme Vám Váš čas, takže aj Vaše peniaze
 
Čo všetko zabezpečíme:
+ Osadenie stavby RD v katastrálnej mape
+ Súhlasné stanovisko o umiestnení stavby obce alebo mestskej časti
+ Súhlasné stanovisko k malému zdroju znečistenia (krb, kotol...)
+ Rozhodnutie o vyňatí z poľnohospodárskeho pôdneho fondu ak sa stavba realizuje v záhrade, ornej pôde,...
+ Územné rozhodnutie ak sa nespojí do jedného konania so stavebným povolením
+ Vyjadrenie z SPP ku projektovej dokumentácii (alebo iného správcu sietí) 
+ Vyjadrenie z BVS ku projektovej dokumentácii (alebo iného správcu sietí) 
+ Vyjadrenie zo ZSE ku projektovej dokumentácii (alebo iného správcu sietí) 
+ Vyjadrenie dotknutých správcov sietí (ak sa stavby nachádza v ich blízkosti)
+ Preukázanie odbornej spôsobilosti projektanta 
+ Stavebný dozor – preukázanie odbornej spôsobilosti
+ Názov a adresa dodávateľa stavby s oprávnením na vykonávanie stavebnej činnosti
+ List vlastníctva originál nie starší ako 3 mesiace
+ Kópia z katastrálnej mapy, originál nie starší ako 3 mesiace
+ Stanoviská alebo rozhodnutie iných inštitúcií podľa umiestení stavby, alebo požiadaviek obce
+ Zabezpečenie opravného prostriedku odvolania od Vašich susedov, kvôli zrýchleniu celého procesu 
 
Čo budeme od Vás potrebovať:
+ 2 x projektovú dokumentáciu
+ Splnomocnenie na zabezpečenie všetkých dokumentov k stavebnému povoleniu